Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Σχολική ασφάλεια και υγιεινή


Συγγραφή-Επιμέλεια: Δρ Νίκη Σύρου & Δρ Παναγιώτα Σουρτζή 

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) αλλά και η υποστήριξή του στην ανάληψη δράσεων με τους μαθητές για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιμέρους στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το ρόλο του σχολικού νοσηλευτή και για τους ρόλους-αρμοδιότητες των παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ώστε να προβαίνουν, όταν απαιτείται, σε επωφελείς συνεργασίες και ενέργειες, που διευκολύνουν τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία. 
  • Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου