Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Γυναίκες: Το μισό της ανθρωπότητας

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της Βουλής διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Γυναίκες: Το μισό της ανθρωπότητας», το οποίο περιέχει φάκελο για τον εκπαιδευτικό και βιωματικά εργαστήρια σχετικά με τη μακρά και επίπονη διαδρομή που διανύθηκε για να αναγνωριστούν και οι γυναίκες ως ισότιμοι πολίτες και μέλη της κοινωνίας. Γίνεται αναφορά στους σκληρούς αγώνες που χρειάστηκαν να δοθούν για την απόδοση δικαιωμάτων και την άρση των αποκλεισμών, ενώ επιχειρείται και η ευαισθητοποίηση των μαθητών προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώνουν στο παρόν τις έμμεσες διακρίσεις και τις νοοτροπίες που τις συντηρούν και να αγωνίζονται σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για την ουσιαστικοποίηση της ισότητας σε καθημερινή βάση.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα


Το Πρόγραμμα με τίτλο: «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα» είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) και αποτελείται από 3 διαφορετικές ενότητες ανάλογα με την ηλικία που απευθύνεται.

Στοχεύει:

  • στην έκθεση των μαθητών Νηπιαγωγείου – Α’ Δημοτικού σε έννοιες που έχουν άμεση σχέση με την διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την αναγκαστική αποχώρηση από τα πάτρια εδάφη και την κάλυψη βασικών αναγκών για αξιοπρεπή διαβίωση και την αποδοχή και μη στο νέο τόπο
  • στην έκθεση των μαθητών της Β΄Δημοτικού – Ε΄Δημοτικού σε έννοιες που σχετίζονται με τον πόλεμο, την αναγκαστική αποχώρηση από τα πάτρια εδάφη, την αποδοχή και μη στο νέο τόπο, το ρατσισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσφυγιά και τη μετανάστευση
  • στην έκθεση των παιδιών της ΣΤ’ Δημοτικού – Γ’ Λυκείου σε έννοιες που σχετίζονται με το χωρισμό των οικογενειών λόγω φυγής από τα πάτρια εδάφη, με την πορεία προς τα σύνορα και το ταξίδι των προσφύγων προς νέους προορισμούς καθώς και την άφιξη στους νέους τόπους με συνεπακόλουθο το τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
Με βάση την έκθεση σε αυτές τις διαφορετικές πληροφορίες, οι μαθητές από το Νηπιαγωγείο μέχρι την Γ΄Γυμνασίου ευαισθητοποιούνται ανάλογα στο ζήτημα των προσφυγικών ροών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο την αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
  • Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe Water Sports


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (click για να δείτε την απόφαση), αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια στη παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ αλλά και γενικότερα τις δραστηριότητες που γίνονται στο νερό. 
Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης, και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα όλων είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν την μάθηση και την ψυχαγωγία και οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη θάλασσα (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ) και στις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή.  
Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (πχ. καλλιτεχνικά, γλώσσα, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία, φυσική, ξένη γλώσσα κλπ) και μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν επιλέγονται και οι κατάλληλες δραστηριότητες. Για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ δημοτικού η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ενότητας 3 «ΚΑΝΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ» δεν θα είναι υποχρεωτική και μπορεί να παραληφθεί, αφού αυτή αφορά κυρίως μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’.Όλο το υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διανέμεται μέσω της online πλατφόρμας Safe Water Sports Academy, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για την παρακολούθηση της προόδου της κάθε ομάδας από τον εκπαιδευτικό και το Safe Water Sports.
  • Το φυλλάδιο του προγράμματος είναι διαθέσιμο εδώ
  • Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ [έως 28 Μαΐου 2018]

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από τα μάτια τους


Τα παιδιά έχουν πολύ καλές ιδέες. Σκέφτονται πράγματα που δεν μπορούν να τα σκεφτούν οι μεγάλοι. Και πάνω απ’όλα, ο απόλυτος σεβασμός των ύψιστων συμφερόντων του παιδιού, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην προστασία των δικαιωμάτων του, απαιτεί να δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα που τα αφορούν. 
Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Επιτροπής ζήτησε τη γνώμη των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών και από τα 27 κράτη μέλη, πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού. Νεαρά άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα συζήτησαν πάνω στο ερώτημα του τί σημαίνει να είναι κανείς παιδί σήμερα, στο έτος 2010. Μίλησαν για τα εμπόδια που συναντάνε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και για τις ενέργειες που θα ήθελαν να δουν να γίνονται από τους μεγάλους. 
 Τον Φεβρουάριο 2011, η Επιτροπή θέσπισε το «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού». Κατά την εκπόνηση αυτού του εγγράφου, η Επιτροπή άντλησε ιδέες από τη διαβούλευση που είχε με τα παιδιά, τα αποτελέσματα της οποίας εκτίθενται στην παρούσα έκδοση. 
 Τα παιδιά εξήγησαν με τα δικά τους λόγια ότι θέλουν από τους μεγάλους να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά, να σέβονται τις απόψεις τους και να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν ενεργά όταν λαμβάνονται αποφάσεις που τα αφορούν και να νιώθουν πως οι απόψεις τους εισακούονται.

- Το e-book είναι διαθέσιμο εδώ!

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών


Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δημοσιοποίησε την 1η έκδοση του επίσημου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 
  • Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από εδώ.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Eco2nomy...Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας!


Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει άσχημα την Ελλάδα. Ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά αρχίζουν να νιώθουν έντονα τις συνέπειες. Το WWF Ελλάς εκδίδει αυτόν τον οδηγό εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο της εκστρατείας “Eco2nomy”, προκειμένου να βοηθήσει τους Έλληνες να περιορίσουν τη σπατάλη ενέργειας εκεί που πρέπει και μπορούν, χωρίς να επιβαρυνθεί η καθημερινότητά τους. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας αναδεικνύεται ως πρώτη προτεραιότητα. Όχι μόνο για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά κυρίως για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών κάθε νοικοκυριού. Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες του οδηγού και δείτε ποιες στοχευμένες παρεμβάσεις μπορείτε να αναλάβετε, με μηδενικό ή μικρό κόστος, ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια και, άρα, χρήματα. Το μόνο που απαιτείται είναι η διάθεση για μικρές αλλαγές στην συμπεριφορά μας. 
  • Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Shakespeare Lives


Το εγχειρίδιο Shakespeare Lives σχεδιάσθηκε από το British Council και τη Royal Shakespeare Company για να σηματοδοτήσει την επέτειο των 400 χρόνων από τον θάνατο του δημιουργού, που συμπληρώθηκαν το 2016.
Το εγχειρίδιο εξερευνά τον Σαίξπηρ ως συγγραφέα που ακόμα μιλάει για λογαριασμό όλων των ανθρώπων και των εθνών, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα και θέματα σχετικά με την ανθρώπινη εμπειρία και το τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης στον 21ο αιώνα. 

Παράλληλα, ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναπτύξουν δράσεις σχετικά με κάποια από τα ζητήματα, τις θεματικές και τις ιδέες που υπάρχουν στα έργα του Σαίξπηρ και να εξερευνήσουν τρόπους να τις κάνουν να παραμείνουν σχετικές και επίκαιρες στις ζωές μας σήμερα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρισκόμαστε.

- To εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ!