Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθημάτων μέσα από την Αγωγή Υγείας


Βασίλαρου Βασιλική, Νηπιαγωγός

Η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι ένα πλέγμα από ικανότητες – νοημοσύνες που συνδυάζονται μεταξύ τους και συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ξεχωριστά και μοναδικά σε κάθε άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για συναισθηματική νοημοσύνη και το μεγάλο ρόλο που παίζουν τα συναισθήματα στην εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων. Γι αυτό η καλλιέργεια των συναισθημάτων των παιδιών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, την ικανότητα συνεργασίας, τη κατανόηση της αξίας της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, την συνειδητοποίηση της μοναδικότητάς του καθενός και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών σε σχέση με τους άλλους, αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοσεβασμού. Η συναισθηματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται ευχάριστα μέσα από το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, το ιχνογράφημα, την ανάγνωση ιστοριών, τις συζητήσεις με τα παιδιά, τα ομαδικά παιχνίδια, τις κατασκευές, τη μουσική, το χορό, τους περιπάτους, και τις εξερευνήσεις. 

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου