Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Σεξουαλική Αγωγή και Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά

Επίσημα εγχειρίδια του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Σεξουαλική Αγωγή και τις Διαφυλικές Σχέσεις για παιδιά. 
Εκπονήθηκαν δύο πακέτα το μεν πρώτο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2008 (ηλικίες 6-12 ετών) το δε δεύτερο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2000 (ηλικίες 12-18 ετών) μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

kmhk002as kmhk001as
kmhk002as kmhk001as

kmhk002as kmhk001as
kmhk002as kmhk001as

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου