Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe Water Sports


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (click για να δείτε την απόφαση), αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια στη παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ αλλά και γενικότερα τις δραστηριότητες που γίνονται στο νερό. 
Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης, και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα όλων είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 50 δραστηριότητες που συνδυάζουν την μάθηση και την ψυχαγωγία και οι οποίες καλύπτουν τις βασικές γνώσεις και πρακτικές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για την ασφάλειά τους στη θάλασσα (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ) και στις δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή.  
Οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι διαθεματικές (πχ. καλλιτεχνικά, γλώσσα, κοινωνική αγωγή, γεωγραφία, φυσική, ξένη γλώσσα κλπ) και μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν επιλέγονται και οι κατάλληλες δραστηριότητες. Για τις τάξεις Α’, Β’ & Γ’ δημοτικού η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ενότητας 3 «ΚΑΝΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ» δεν θα είναι υποχρεωτική και μπορεί να παραληφθεί, αφού αυτή αφορά κυρίως μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’, ΣΤ’.Όλο το υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διανέμεται μέσω της online πλατφόρμας Safe Water Sports Academy, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και για την παρακολούθηση της προόδου της κάθε ομάδας από τον εκπαιδευτικό και το Safe Water Sports.
  • Το φυλλάδιο του προγράμματος είναι διαθέσιμο εδώ
  • Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ [έως 28 Μαΐου 2018]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου