Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Η τροφή και η διατροφή στη Μεσόγειο


Η διατροφή στη Μεσόγειο, αν και ποικίλλει πολύ από χώρα σε χώρα έχει κοινή βάση και κοινά χαρακτηριστικά που απορρέουν από: 
- τη χρήση παρόμοιων ή κοινών συστατικών την αλληλεπίδραση του τοπίου, 
- της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και της ανθρώπινης κουλτούρας και δραστηριότητας 
- την ιστορική εξέλιξη στη Μεσόγειο. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το φαγητό, η μαγειρική και τα σχετικά θέματα παραμένουν μακριά από τις εντάσεις που υπήρχαν ή και που υπάρχουν ακόμη σε κάποια μέρη της περιοχής της Μεσογείου. Η τροφή είναι ένα πεδίο διαρκών επιρροών και «δανεισμών» μεταξύ των λαών που σχολιάζονται συχνά με χιούμορ και εγκαρδιότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο της τροφής έγινε προσπάθεια να προωθηθεί μέσα από το υλικό που παρουσιάζεται, ώστε να αξιοποιηθεί ως διαπολιτισμική «γέφυρα». 

Παιδαγωγικό υλικό 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου