Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Το "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας"


Το "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας", (Α΄ έκδοση 1992 χωρίς να περιλαμβάνει τα ασπόνδυλα) επικαιροποιήθηκε το 2009 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και πολλούς Έλληνες ζωολόγους. 
Πρόκειται για μια επιστημονική έκδοση που δείχνει την κατάσταση των οικοσυστημάτων στον τομέα της προστασίας της φύσης, η οποία έχει αντίκτυπο στην ελληνική πανίδα. 
Συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην κατανόηση της απώλειας της βιοποικιλότητας που παρατηρείται σήμερα. 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δείτε:
  • Video
  • Αφίσα: "Ένα Βήμα Πριν την Εξαφάνιση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου