Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Compasito, Μικρή Πυξίδα, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά


Το εγχειρίδιο “Compasito”, Μικρή Πυξίδα χρησιμοποιεί ως εργαλείο του τη βιωματική άσκηση για να μεταφέρει την απαραίτητη κουλτούρα και τις γνώσεις στους μαθητές των δημοτικών σχολείων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως την αποδοχή της διαφορετικότητας και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων από μειονεκτούντες ομάδες του πληθυσμού και τα βοηθάει να αναπτύξουν κριτική σκέψη, υπευθυνότητα και την αίσθηση της δικαιοσύνης. 

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις για την αντιμετώπιση διάφορων θεμάτων, όπως η ιθαγένεια/ υπηκοότητα, το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων κτλ. και είναι διαθέσιμο εδώ

 via: syneducation

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου