Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Διδάσκοντας τον εθελοντισμό...εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης!


Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Πρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο μη τυπικής μάθησης με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον εθελοντισμό με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο, βασισμένο στις αρχές της βιωματικής μάθησης και προορισμένο για χρήση από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικοί στόχοι: 
α) η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του εθελοντισμού, του εθελοντή, των τομέων προσφοράς εθελοντικής εργασίας και των σταδίων της εθελοντικής διαδικασίας, 
β) η παρότρυνση των μαθητών για την ενασχόληση σε εθελοντικές δραστηριότητες και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εργαλεία για τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων, 
 γ) η συλλογή προτάσεων για τον καθηγητή ή εμψυχωτή για διάφορες δραστηριότητες που θα του επιτρέψουν να μεταδώσει με δυναμικό τρόπο τις αξίες του εθελοντισμού στους μαθητές με χρήση μεθοδολογιών μη τυπικής μάθησης. 

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου