Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες Πόλεις


Με την αναγνώριση των προβλημάτων που δημιουργούν οι πόλεις στο Περιβάλλον, αναπτύχθηκε η αστική οικολογία, ένας ιδιαίτερος κλάδος της οικολογίας που ασχολείται με τον αστικό χώρο και τα πολύπλοκα προβλήματα που συνδέονται μ’ αυτόν και άρχισε να γίνεται μια συστημική προσέγγιση της πόλης. Η βιωσιμότητα των πόλεων αναπτύσσεται πάνω σε δύο κυρίως άξονες : 
α) Ορθή χρήση των φυσικών πόρων όπως η γη και ο χώρος, η ενέργεια, το νερό και τα τρόφιμα και 
β) Ανάδειξη και υιοθέτηση κοινωνικών αξιών που επιτρέπουν τη βιωσιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων ιδιαίτερα των ασθενέστερων. 
Με βάση τους άξονες αυτούς χτίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Βιώσιμες Πόλεις” το οποίο εκδόθηκε το 1999 από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με επιμέλεια των  Τρικαλίτη Αγγελική και Παλαιοπούλου – Σταθοπούλου Ρέα, και περιέχει: 5 βιβλία με το θεωρητικό υλικό των θεματικών ενοτήτων που διαπραγματεύονται, 1 βιβλίο με παιδαγωγικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις ως οδηγό για τον εκπαιδευτικό, 30 διαφάνειες που υποστηρίζουν το θεωρητικό μέρος και φύλλα δραστηριοτήτων και αξιολόγησης κατανεμημένα σε 12 προγράμματα που ακολουθούν τις θεματικές ενότητες των βιβλίων. 
Οι θεματικές ενότητες των βιβλίων είναι: 
ΒΙΒΛΙΟ 1: Πόλεις και Άνθρωποι
ΒΙΒΛΙΟ 2: Η φύση στην πόλη
ΒΙΒΛΙΟ 3: Το νερό στην πόλη
ΒΙΒΛΙΟ 4: Ατμόσφαιρα-Ρύπανση του αέρα
ΒΙΒΛΙΟ 5: Μεταφορές –Ηχορύπανση –Απορρίμματα

ΒΙΒΛΙΟ: Παιδαγωγικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις

Δείτε εδώ την ερευνητική εργασία της Αλίκης Καζταρίδου Σχολικής Συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με θέμα "Εικόνες της Φύσης στο Εκπαιδευτικό Υλικό: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Για Βιώσιμες Πόλεις»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου