Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις


Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των γονέων και η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών τους αλλαγών και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής όπως είναι η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Δίνεται επίσης έμφαση στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων ως παραγόντων προστασίας των παιδιών και των εφήβων. Στο πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν τα βιώματα των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο με τη μετέπειτα εξέλιξη και συμπεριφορά τους και σε συνδυασμό με τη λειτουργία και δομή της οικογένειας στην οποία το κάθε παιδί αναπτύσσεται και ωριμάζει. 

Παιδαγωγικό υλικό για το Δημοτικό σχολείο: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου