Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Τα δάση μας... τα κάλλη μας


Πρόκειται για το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Τα δάση μας … τα κάλλη μας» που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μελίτης του Νομού Φλώρινας. 
Στα πρώτα κεφάλαια αναπτύσσει βασικές έννοιες σχετικά με το δάσος: οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές, δασικά οικοσυστήματα, λειτουργία, προσφορά του δάσους και παράγοντες που το απειλούν. Ακολούθως παρουσιάζει το δασικό οικοσύστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσοπηγής με ιστορικά στοιχεία, περιγραφή και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Τέλος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές που επισκέπτονται, στο πλαίσιο του προγράμματος, το δάσος του Δ.Δ. Δροσοπηγής. 
Επισυνάπτεται ένθετο με πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό σχετικά με το πρόγραμμα. Στο ένθετο αρχικά γίνεται αναφορά στη σημασία του δάσους και την υποβάθμιση και καταστροφή που έχει υποστεί εξαιτίας των ανθρώπινων επεμβάσεων. Ακολούθως παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος σε γνωστικό, ψυχοκινητικό και συναισθηματικό επίπεδο. 
Τέλος δίνεται η δομή του προγράμματος αναλυτικά: επίσκεψη των μαθητών στο Κέντρο και αργότερα στο δάσος, ενημέρωσή τους, παρουσίαση του γνωστικού μέρους του προγράμματος, εξοικείωση των μαθητών με περιβαλλοντικούς και οικολογικούς όρους, οργάνωση ποικίλων δραστηριοτήτων τόσο στο Κέντρο όσο και στο δάσος, παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Εκπαιδευτικό πακέτο προγράμματος:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου