Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νησιά


Η προσπάθεια των άγριων πουλιών να ολοκληρώσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι και η ανάγκη τους για ασφαλή καταφύγια γίνονται τα μέσα προκειμένου να προσεγγιστεί εκπαιδευτικά το πρόβλημα της παράνομης θανάτωσής τους κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση. Ένα από τα μεταναστευτικά είδη πουλιών που απαντάται συχνά στο εκπαιδευτικό υλικό είναι το Τρυγόνι (Streptopelia turtur), του οποίου ο πληθυσμός έχει υποστεί μείωση τα τελευταία χρόνια. 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Φτερωτοί ταξιδιώτες: Το μεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών στα Ιόνια νησιά» έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η βασική θεματολογία αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: 
  1. τα μεταναστευτικά πουλιά, 
  2. το ταξίδι της μετανάστευσης και 
  3. η μελέτη της μετανάστευσης. 
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ηλικίας 4-16 ετών που θέλουν να γνωρίσουν τα μεταναστευτικά πουλιά και το δύσκολο ταξίδι της μετανάστευσης γενικά, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή των Ιόνιων νησιών. 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει φύλλα πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς, φύλλα δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές καθώς και Υποστηρικτικό ή/και Συμπληρωματικό Υλικό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων (ενημερωτική παρουσίαση σε μορφή Power Point, έγχρωμα φύλλα δραστηριοτήτων) και είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου