Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Από την τάξη στην ομάδα… η Αγωγή Υγείας στα Σχολεία


Το εγχειρίδιο εκδόθηκε το 2003, αλλά χρησιμοποιείται ακόμη από εκπαιδευτικούς που συντονίζουν μαθητικές ομάδες στις καινοτόμες δράσεις του σχολείου (Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα) αλλά και στο σχεδιασμό ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ). 
Οι Θεματικές Ενότητες του εγχειριδίου είναι: 

  • Τα πρόσωπα και οι σχέσεις στην ομάδα (γνωριμία, συνύπαρξη και συνεργασία, σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, σχέσεις των μελών της ομάδας με τους «απόντες άλλους»). 
  • Εγώ και οι άλλοι (αυτογνωσία, αποδοχή του εαυτού, αυτοεκτίμηση, έκφραση του εαυτού, επικοινωνία με τους άλλους). 
  • Βοηθητικές δραστηριότητες (ασκήσεις χαλάρωσης, ομαδικά παιχνίδια, κλείσιμο της συνάντησης, αξιολόγηση της συνάντησης).
Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου